De gezondheidszorg is voortdurend in beweging. Maatschappelijke veranderingen en nieuwe regelgeving leggen een grote druk op de sector, het concurrentieveld verandert, prestatiegegevens worden openbaar gemaakt en er moet meer (financiele) verantwoording worden afgelegd. En dat terwijl ook de kritische toets op kwaliteit en klanttevredenheid steeds zwaarder wordt. Zorginstellingen moeten dus zowel klantgericht als bedrijfseconomisch verantwoord opereren.

Nierop Interim Management wil samen met u en uw medewerkers de uitdaging aan om adequaat te anticiperen op de vraagstukken die deze veranderingen in de zorg met zich mee brengen. Wij zijn bekend met het complexe krachtenveld tussen organisatie, politiek, maatschappij en patient, waarin zorginstellingen opereren, en hebben gevoel voor de bijzondere eigenschappen van zorginstellingen. Een zorginstelling is dan wel een bedrijf, het product blijft uniek.

Wij weten hoe wij kwaliteit kunnen leveren die leidt tot blijvende veranderingen en verbeteringen voor de organisatie. Dat waarborgen wij door een onafhankelijke opstelling, een zorgvuldige aanpak, duidelijke afspraken en de inzet van schaduwmanagement. Daarbij volgen wij de IM-gedragscode van de Raad voor het Interimmanagement (zie www.rim.nl).