Zorginstellingen zijn de afgelopen jaren geconfronteerd geworden met sterk veranderende wet- en regelgeving. Veel organisaties bevinden zich in een proces waarbij de sturing en inrichting van organisaties wordt aangepast. Daarnaast verlangen cliƫnten en andere belanghebbenden betere, transparantere en op de vraag afgestemde kwaliteit van de zorg. Het middenmanagement vormt hierbij de cruciale managementlaag. Zij vertalen beleid naar uitvoering.

Betere en vraaggestuurde zorg komt alleen tot stand als het middenmanagement in staat is het conceptuele op doeltreffende wijze te vertalen naar de uitvoering. Om hierin succesvol te zijn beschikt de middenmanager over een stevig opleidingsniveau, een goed conceptueel denkvermogen en een set van specifieke competenties.

Nierop Interim Management ondersteunt instellingen met het professionaliseren van haar zorgmanagement door het aanbieden van vakinhoudelijke coaching van team- en afdelingsleiding.